همکاری با اِلانوس

برای همکاری با ما، مدل‌های پیشنهادی مختلفی‌ را ارائه کرده‌ایم. برای تیم اِلانوس کیفیت و سرعت در همه مدل‌ها در الویت است.

پروژه را به اِلانوس بسپارید
راحت ترین راه برای توسعه نرم افزار شما سپردن آن به تیم الانوس است. ما پروژه را به طور کامل مدیریت می کنیم، مهم نیست که بخشی از یک پروژه بزرگ یا کل پروژه باشد. همه چیز بر اساس نقشه راهی که در ابتدا ارائه کرده ایم به شما تحویل داده می شود. همچنین می توانید با دسترسی به نرم افزار مدیریت پروژه و جلسات هفتگی، همه چیز را بررسی کنید.
تیم سازی با متخصصان اِلانوس
تیم خود را با متخصصان اِلانوس بسازید. این روش همکاری برای مشتریانی که مدیران پروژه داخلی خود را دارند ارائه می شود. در این مدل شما مستقیماً با توسعه دهندگان اِلانوس، اسکرام مستر یا مدیران پروژه کار می کنید.
نرخ ساعتی
نرخ ساعتی بیشترین درخواست مشتریان ما است. همه چیز یک برآورد دقیق و مهلت کامل خواهد داشت. به این ترتیب شما به ازای هر ساعت کار از ما هزینه پرداخت می کنید. البته قیمت بر اساس تکنولوژی و سطح وظایف محول شده محاسبه خواهد شد. نرخ ساعتی انعطاف پذیری را برای تنظیم حجم کار بر اساس وظیفه و بودجه شما فراهم می کند.
خودتان پیشنهاد دهید
شرکت توسعه نرم افزار اِلانوس یک تیم منعطف و چابک است. ما با مهربانی به نظرات مشتریان خود برای رسیدن به بهترین مدل همکاری مناسب احترام می گذاریم. ما فقط یک کلیک با شما فاصله داریم، بنابراین با ما در مورد مدل سفارشی و ترجیحی خود صحبت کنید.

مشاوره رایگان